Mae gwaith y Siarter Iaith yn ceisio sicrhau ein bod yn cyflawni gofynion ein gweledigaeth:

Credwn mai ein dyletswydd yw rhoi pob cyfle i bob plentyn fyw yn llwyddiannus yng Nghymru yn y dyfodol.
Swyddogion y Siarter Iaith
Gwobr Aur Siarter Iaith

Gwe - Targedau Rhieni

[embeddoc url= "http://www.hgwebdesignsdev.co.uk/wp-content/uploads/2017/11/gwe-Hydref-Targedau-Rhieni.pdf.pdf" height="850px" download="all" viewer="box" text="Text input"]

Templad CG Aur

[embeddoc url= "http://www.hgwebdesignsdev.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/Templed-CG-AUR-newydd-FfyLL.docx" height="850px" download="all" viewer="box" text="Text input"]