Pamffled ACaR

hannahNewyddion

Llawrlwythwch Pamffled i Rhieni a Gofalwyr: Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Categorïau Ysgol Ffridd y Llyn

hannahNewyddion

Categori 3 – Ysgol Cyfrwng Cymraeg Cymraeg yw’r brif Iaith ar gyfer cyfathrebu mewnol yn yr ysgol. Mae’n cyfathrebu â rheini a gofalwyr nail ai yn Gymraeg, yn Saesneg, neu’n ddwyieithog yn ôl yr angen. Mae hon yn ysgol sydd ag ethos Cymraeg cadarn, gan gefnogi a galluogi’r dysgwyr i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob cyd-destun cymdeithasol yn yr ysgol a’r … Read More

Dogfennau Pwysig

staffNewyddion

Llawrlwythwch dogfen Grant Dysgu Professiynol yma. Llawrlwythwch dogfen Grant Gwella Addysg yma. Llawrlwythwch Datganiad Gwariant Grant Datblygu yma.