Dyddiadau i’r rhieni

gweinyddwrNewyddion

  YSGOL FFRIDD Y LLYN 2017-18 Dyddiad/Date Digwyddiad/Event 13.9.17 Taith gerdded yr Urdd – dan ofan Ysgol Ffridd y Llyn Urdd walk organised by Ysgol Ffridd y Llyn 19.9.17 Cychwyn cyfarfodydd yr Urdd CA2 Urdd meetings begin – KS2 26.9.17 Noson Agored i Rieni a Disgyblion B5 a 6 yn Ysgol y Berwyn Open Evening for Yr 5 and 6 … Read More

Dogfennau Pwysig

staffNewyddion

Llawrlwythwch dogfen Grant Dysgu Professiynol yma. Llawrlwythwch dogfen Grant Gwella Addysg yma. Llawrlwythwch Datganiad Gwariant Grant Datblygu yma.

Datganiad Preifatrwydd

staffNewyddion

Darllenwch a llawrlwythwch ein Datganiad Preifatrwydd isod. [embeddoc url=”http://www.hgwebdesignsdev.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Datganiad-Ffridd-y-Llyn.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Clwb Gwyliau Elfennau Gwyllt

staffNewyddion

Clwb Gwyliau Hanner Tymor Elfennau Gwyllt [embeddoc url=”http://www.hgwebdesignsdev.co.uk/wp-content/uploads/2019/02/Plant-Feb-Holiday-Clubs.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Adroddiad Corff Llywodraethol

staffNewyddion

Adroddiad Corff Llywodraethol Cysgod y Foel i’r rhieni 2017/18 [embeddoc url=”http://www.hgwebdesignsdev.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/Adroddiad-Cysgod-y-Foel-2017-2018.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Llythyr Haf 2018

staffNewyddion

[embeddoc url=”http://www.hgwebdesignsdev.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/Haf-2018.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Ymweliad a Llyn Tegid

staffNewyddion

Wythnos yma, rydym wedi bod lawr at Llyn Tegid. Dyma be wnaethon ni lawr yno! – Edrych ar lygod bach gwyllt gyda Arwel y Warden. – Sgetsio llun Llyn Tegid. – Mynd i beintio teilsen yn Capel Clay ar gyfer creu murlun o Llyn Tegid i’r ysgol.

Trip Blwyddyn 2 a 3 i Ganolfan arddio Planhigion Glyndwr

staffNewyddion

Fe fuon ni i ganolfan arddio Planhigion Glyndwr yn ddiweddar fel rhan o thema tyfu y dosbarth. Cawson ddiwrnod bendigedig yn dysgu am hanes y ganolfan ac edrych ar y blodau hyfryd. Roedd y tywydd yn fendigedig ac fe gawson bicnic yn y parc yng Nghorwen cyn dychwelyd i’r ysgol.