Ymweliad a Llyn Tegid

staffNewyddion

Wythnos yma, rydym wedi bod lawr at Llyn Tegid. Dyma be wnaethon ni lawr yno! – Edrych ar lygod bach gwyllt gyda Arwel y Warden. – Sgetsio llun Llyn Tegid. – Mynd i beintio teilsen yn Capel Clay ar gyfer creu murlun o Llyn Tegid i’r ysgol.

Trip Blwyddyn 2 a 3 i Ganolfan arddio Planhigion Glyndwr

staffNewyddion

Fe fuon ni i ganolfan arddio Planhigion Glyndwr yn ddiweddar fel rhan o thema tyfu y dosbarth. Cawson ddiwrnod bendigedig yn dysgu am hanes y ganolfan ac edrych ar y blodau hyfryd. Roedd y tywydd yn fendigedig ac fe gawson bicnic yn y parc yng Nghorwen cyn dychwelyd i’r ysgol.

Dyddiadau i’r rhieni

hannah_ys1b86o2Newyddion

  YSGOL FFRIDD Y LLYN 2017-18 Dyddiad/Date Digwyddiad/Event 13.9.17 Taith gerdded yr Urdd – dan ofan Ysgol Ffridd y Llyn Urdd walk organised by Ysgol Ffridd y Llyn 19.9.17 Cychwyn cyfarfodydd yr Urdd CA2 Urdd meetings begin – KS2 26.9.17 Noson Agored i Rieni a Disgyblion B5 a 6 yn Ysgol y Berwyn Open Evening for Yr 5 and 6 … Read More